Curriculum Vitae:

  • 2008: Middelbaar diploma Latijn-talen (St Rita College Kontich)
  • 2013: Master in de Rechten (Universiteit Antwerpen)
  • 2014: Master in Forensics, Criminology and Law (Universiteit Maastricht)
  • 2017: Getuigschrift ‘Evaluatie menselijke letselschade’ (Katholieke Universiteit Leuven)
  • 2018: Getuigschrift ‘Cassatieprocedures in strafzaken’ (OVB)

Cédric MONHEIM (°03.06.1990) vervolledigde zijn middelbare studies aan het Sint-Ritacollege te Kontich. In 2013 behaalde hij zijn Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen, met onderscheiding. Hij koos in zijn masterjaren voor specialisaties in het strafrecht en in het internationaal recht.

Zijn leergierigheid leidde hem vervolgens naar de Universiteit van Maastricht in Nederland, waar hij een tweede Masteropleiding aanvatte: Master in Forensics, Criminology and Law. Deze studie legde de nadruk op het strafonderzoek en de internationale componenten van
het recht, hetgeen perfect aansloot bij zijn eerdere studiekeuze. Na een jaar werd dit diploma eveneens behaald, cum laude.

Zijn professionele carrière startte in 2014 bij het advocatenkantoor van gerenommeerd advocaat Paul Quirynen. Hier kwam niet enkel het strafrecht aan bod, maar ook familierechtelijke aangelegenheden en aansprakelijkheidsdossiers.

De voorliefde van Cédric Monheim bleef uitgaan naar het strafrecht, maar hij begon zijn spectrum ook te verbreden naar andere takken van het recht. In het jaar 2016-2017 volgde Cédric Monheim een bijkomende opleiding aan de KU Leuven betreffende de evaluatie van menselijke letselschadedossiers en bekwam hij hiervan het getuigschrift.

Cédric Monheim bepleitte reeds diverse grote strafzaken, waaronder voor het Hof van Assisen.
In 2018 bekwam Cédric Monheim het getuigschrift ‘Cassatieprocedures in strafzaken’, waardoor hij ook strafrechtelijke dossiers voor het Hof van Cassatie kan behandelen.

In 2018 richtte Cédric Monheim zijn eigen vennootschap op, MONHEIM LAW BV BVBA. Hij blijft evenwel nauw samenwerken met zijn leermeester Paul Quirynen en zij delen tot op heden hetzelfde kantoor.

In 2019 vervoegde Cédric Monheim het kantoor Advo-Recht.be, waar hij in 2020 ook vennoot werd. U kan terecht op de website van het kantoor www.advo-recht.be

Cédric Monheim werkt ook mee aan het project van www.advo-recht.be, die een laagdrempelige en toegankelijke bron van informatie trachten te verschaffen in diverse rechtsdomeinen. Cédric Monheim maakt deel uit van het team van www.straf-recht.be.

Cédric Monheim is thuis in diverse rechtstakken en kan u voornamelijk bijstaan in volgende dossiers: strafrecht, verkeersrecht, familierecht, aansprakelijkheidsrecht.