Transparantie in de kosten is zeer belangrijk voor zowel advocaat als cliënt.

Eerst en vooral wordt gewezen op eventuele tussenkomst van derden in de kosten van de advocaat. Mogelijks kan u beroep doen op een rechtsbijstandsverzekeraar (bijvoorbeeld binnen uw familiale polis of uw verzekering BA van de wagen) die tussenkomt in de kosten. Ons kantoor zal u hier steeds over informeren, de mogelijkheden overlopen, en eventueel uw verzekeraar contacteren.

De kostprijs voor de behandeling van uw zaak wordt steeds vooraf met de cliënt besproken. Voor zover mogelijk, wordt een schatting van de totale kostprijs van een dossier meegedeeld en wordt de cliënt geïnformeerd over eventuele financiële gevolgen en risico’s van de behandeling van een zaak.

Bovendien wordt u steeds snel ingelicht van eventuele nieuwe ontwikkelingen in uw dossier, waardoor mogelijks extra werk zich opdringt en gebeurlijk van de initiële kostenberekening moet worden afgeweken.

Het kantoor werkt met voorschotten op de eindafrekening, de zogenaamde provisiestaten, in de loop van het dossier. Deze provisies worden gebruikt om een deel van de kosten en prestaties te dekken. Voor zover mogelijk beperken wij ons tot één globale provisie voor de volledige behandeling van het dossier.

In de eindstaat van kosten en ereloon wordt het reeds betaalde voorschot van het totale eindbedrag afgetrokken. Ook een eventuele rechtsplegingsvergoeding die u zou worden toegekend door de rechtbank, wordt verrekend.